FAQ – zonne energie Vlaanderen – Groene Zon zonnepanelen2022-12-28T15:13:53+00:00

Veel gestelde vragen (FAQ)

Hoe zwaar zijn de zonnepanelen?2022-12-28T16:19:12+00:00

Een zonnepaneel weegt rond de 21 kilo, afhankelijk van de grootte van het paneel. De daklast toename bedraagt bij een hellend dak ca. 20 kg per m² en bij een plat dak, afhankelijk van de wind-zone, tussen de 20 en 40 kg per m².

Hoe lang duurt de installatie van de zonnepanelen op mijn dak?2022-12-28T12:47:38+00:00

Uitgangspunt bij het realiseren van een particuliere zonne-installatie is dat de installatietijd een werkdag bedraagt. Omdat we jammer genoeg niet alles in de hand hebben kan het zijn dat bij bijvoorbeeld sneeuw of regen de doorlooptijd wat langer is. Dit vormt echter een grote uitzondering op de regel.

Hebben zonnepanelen veel onderhoud nodig?2022-12-28T16:19:42+00:00

In de regel houden zonnepanelen zichzelf een lange tijd schoon, met name via de regen. Indien er sprake is van een blijvende aanslag dan kunnen de zonnepanelen het beste schoon worden gemaakt met een zachte natte borstel. Groene Zon adviseert om jouw panelen een keer per jaar te controleren en een keer per 3 jaar te onderhouden.

Wanneer ik geen stroom heb, zorgen mijn zonnepanelen dan wel voor stroom?2022-12-28T16:20:26+00:00

Wanneer er thuis geen stroom is (bijvoorbeeld door het uitvallen van stroom) zorgen de zonnepanelen niet voor stroom op het net. Als de stroom uitvalt zal de omvormer zichzelf namelijk om veiligheidsredenen uitschakelen.

Is er een vergunning nodig voor het plaatsen van zonnepanelen?2022-12-28T16:20:56+00:00

Voor het plaatsen van zonnepanelen op een woning is geen vergunning nodig. Uitzonderingen zijn monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Moet er veel aan het dak aangepast worden voor het installeren van de zonnepanelen? Op deze vraag is geen algemeen antwoord te geven. De staat van het dak moet dusdanig zijn dat onze monteurs veilig kunnen werken en uw zonnepanelen tot in lengte van jaren zorgeloos kunnen produceren.

Levert een zonnepaneel alleen stroom wanneer de zon schijnt?2022-12-28T16:21:15+00:00

NEE,… Ook wanneer het bewolkt is wekken zonnepanelen stroom op. Dit doen zij zolang er zonlicht is. Daarom zijn zonnepanelen in België zeker interessant.

Wattpiek (Wp), wat betekent dat eigenlijk?2022-12-28T16:23:01+00:00

Wattpiek geeft aan wat het vermogen is van de zonnepanelen onder gunstige en vaste omstandigheden in een laboratoriumsituatie; de zogenaamde standaard test condities.

Dit zijn:
1. Sterkte van de invallende zonnestralen
2. Richting van de invallende zonnestralen
3. Zonnespectrum
4. Temperatuur van de zonnecel

De Wattpiek is dus een specifieke eigenschap van de zonnepanelen, onafhankelijk waar op de wereld deze wordt getest. De Wattpiek is nuttig om de prestatie of efficiëntie van een zonnecel of zonnepaneel te testen.

Wat leveren zonnepanelen op?2022-12-28T16:23:52+00:00

De opbrengst en het rendement van zonnepanelen hangt sterk af van hoe deze op jouw woning geplaatst worden. De zonnepanelen geven bij een specifieke oriëntatie en hellingshoek ten opzichte van de zon een optimaal rendement. Is de situatie minder gunstig, dan betekent dat veelal nog steeds een goede en rendabele opbrengst. Zeker met de toepassing van de Groene Zon omvormer blijft jouw opbrengst maximaal.

Kan ik mijn zonnestroom direct gebruiken?2022-12-28T16:24:38+00:00

Jazeker! Het elektrisch verbruik in jouw woonhuis of bedrijf wordt in eerste instantie gevoed vanuit jouw zonnepanelen. Kom je te kort, bijvoorbeeld in de avond of op piekmomenten, dan wordt de stoom vanuit het net aangevuld. Omgekeerd, als er tijdens zonnige dagen of bij een klein verbruik opgewekte stroom over is, wordt deze terug op het net gestoken.

Hoe lang gaan zonnepanelen mee?2022-12-28T16:25:54+00:00

De zonnepanelen hebben een levensduur van minimaal 25 jaar. De omvormers hebben omwille van de vele elektrische onderdelen een kortere levensduur. Standaardgaranties van 5 jaar, verlengbaar tot 10 jaar. Over de levensduur van de zonnepaneel-installatie zal de omvormer wellicht 1 keer vervangen moeten worden.

Ik wil persoonlijk en vrijblijvend geïnformeerd worden, kan dat?2022-12-28T12:54:14+00:00

Natuurlijk is het mogelijk om bij Groene Zon een persoonlijk adviesgesprek aan te vragen. Wij komen graag bij jou langs om de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen met jou door te spreken. Dit advies is volledig vrijblijvend.

Op welke daken kunnen zonnepanelen geplaatst worden?2022-12-30T09:27:30+00:00

De zonnesystemen van Groene Zon kunnen zowel op een plat als op een schuin dak worden geïnstalleerd, en zelfs op de grond in de tuin. Zonnepanelen mogen echter niet geïnstalleerd worden op asbesthoudende dakbekleding of een asbesthoudend onderdak.

Wil jij weten of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen?

Wat wordt er bedoeld met een ‘PV-paneel’2022-12-28T16:27:25+00:00

Een PV-paneel is een zonnepaneel. PV staat voor “Photo (licht) Voltaic (elektriciteit)”. Dit betekent het omzetten van licht in elektriciteit. Vandaar dat zonnepanelen ook wel PV-panelen worden genoemd.

Wat is een zonnepaneel?2022-12-28T16:27:44+00:00

Een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen. Deze zonnecellen worden in de meeste gevallen gemaakt van silicium. Silicium wordt gewonnen uit zand en kan worden bewerkt zodat er een positief en negatief geladen deel ontstaat als er licht op valt.

Komt mijn woning in aanmerking voor het plaatsen van zonnepanelen?2022-12-28T16:28:18+00:00

Bij de beslissing of uw woning in aanmerking komt voor plaatsing van zonnepanelen, zijn er twee belangrijke zaken waar u rekening mee moet houden: de oppervlakte van uw dak en de oriëntatie ervan. Een dak met een oppervlakte van 15 tot 20m² is nodig om het verbruik van een gemiddeld huishouden in België (3500KWh/jaar) te dekken. Om van voldoende zonlicht te profiteren, moet de oriëntatie van uw dak tussen het zuidoosten en het zuidwesten liggen (90 ° – 270 °). Als je het zelf moeilijk kunt inschatten, kun je een kompas gebruiken, of tools zoals Google Maps. Tot slot moet uw dak sterk genoeg zijn om een minimumgewicht van 15kg/m³ te dragen.

Is het mogelijk om al mijn elektriciteitsverbruik te dekken met zonnepanelen?2022-12-28T16:29:16+00:00

Het is mogelijk om 100% van uw elektriciteitsverbruik te dekken met de productie van uw zonnepanelen. Afhankelijk van uw verbruik, zullen we uw installatie zo dimensioneren dat deze 100% van uw behoeften dekt. De productie van uw zonnepanelen valt echter niet noodzakelijk samen met uw verbruik. Zonnepanelen produceren namelijk voornamelijk ’s middags, terwijl een typisch huishouden vooral ’s ochtends en’ s avonds verbruikt. Gemiddeld wordt geschat dat u 30-35% van uw productie zelf zult verbruiken. De rest van uw productie wordt terugverkocht aan het net tegen een prijs die u kunt bepalen met uw elektriciteitsleverancier. Deze prijs zal echter altijd veel lager zijn dan wat u voor uw verbruik zou moeten betalen. Het is daarom in uw eigen belang om uw eigen verbruik te maximaliseren. Bijvoorbeeld door je verbruik af te stemmen op de periodes waarin de zonnepanelen produceren, of door te investeren in een thuisbatterij die de niet verbruikte elektriciteit opslaat en je tussen de 70 en 80% eigen verbruik haalt.

Hoeveel kosten zonnepanelen?2022-12-28T16:30:31+00:00

Zonnepanelen kosten gemiddeld tussen de 1000 en 1500 € / kW. De uiteindelijke prijs is afhankelijk van de grootte van de installatie. Zonnepanelen kosten rond de 1000-1500 euro per KW. Maar de uiteindelijke prijs hangt af van de benodigde hoeveelheid panelen (de prijs daalt bij grotere installaties) en de locatie (sommige gebieden zijn moeilijker toegankelijk dan andere). De prijs van een fotovoltaïsch systeem en de installatie ervan kan variëren tussen 5.000 en 15.000 € (BTW inbegrepen). Maar ongeacht de uiteindelijke prijs is het altijd een goede optie om te investeren in zonnepanelen, aangezien de besparing op uw elektriciteitsrekening de installatiekosten snel zal compenseren.

Hoe lang duurt het voordat mijn installatie rendabel is?2022-12-28T16:31:18+00:00

Met de huidige elektriciteitsprijzen verdient u uw investering tussen de 5 en 8 jaar terug, ook zonder subsidie. De terugverdientijd wordt geschat door het aantal jaren te berekenen dat nodig is voordat de besparing op uw energierekening gelijk is aan de totale kosten van de installatie. Gemiddeld duurt het tussen de 5 en 10 jaar om uw investering terug te verdienen, zelfs zonder subsidies. Bovendien geldt: hoe hoger uw verbruik en dus de elektriciteitsrekening, hoe sneller u uw investering terugverdient. Aangezien uw zonnepanelen een gegarandeerde productie van minimaal 25 jaar hebben (zie “Hoe lang zijn mijn zonnepanelen gegarandeerd?”), krijgt u na het terugverdienen van uw investering heel lang gratis elektriciteit.

Hoe financier ik de installatie van mijn zonnepanelen?2022-12-28T16:31:44+00:00

Dankzij groene leningen hoef je geen € 1 meer uit te geven. U hoeft geen geld uit uw zak te halen. Tussen de financiële steun van de overheid (groene leningen enz.) en de momenteel zeer lage rentevoeten, krijgt u immers gemakkelijk en snel een voordelige lening. Omdat de jaarlijkse aflossing gebaseerd is op de besparing op uw elektriciteitsrekening, hoeft u zich daar geen zorgen over te maken.

Daarnaast zijn de huidige rentetarieven voor beleggen in zonnepanelen, die variëren tussen 0 en 2%, lager dan de inflatie, die momenteel een spectaculaire groei doormaakt (4,1% [1]), waardoor je in de praktijk gratis geld leent.

Hoe zit het met subsidies in Vlaanderen?2022-12-28T16:33:49+00:00

Het Vlaamse Gewest biedt aanzienlijke subsidies voor zonnepanelen. In Vlaanderen is het dankzij de subsidies nog steeds financieel interessant om zonnepanelen en batterijen te plaatsen in 2023. Voor zonnepanelen wordt in 2023 voor de eerste 4 kWp een bedrag van € 150 per geïnstalleerde kilowattpiek toegekend, daarna een bedrag van € 75 per kWp voor de volgende 2 kWp extra (met een maximum van € 750). Concreet betekent dit dat je 600 euro subsidie krijgt voor een installatie van 4KWp en maximaal 750 euro voor een installatie van 6KWp of meer

Dankzij de aanzienlijke steun van de Vlaamse overheid, verdient u uw investering in uw fotovoltaïsche installatie + batterijen in maximaal 3 tot 6 jaar terug. De gegenereerde besparingen zijn des te belangrijker omdat u tot 70% van uw zonne-energieproductie zelf kunt verbruiken. De zonne-energie die ’s middags wordt opgewekt, kan dus worden opgeslagen in de thuisbatterij en ’s avonds worden verbruikt.

Hierdoor bespaar je veel meer geld en CO2 dan met zonnepanelen alleen.

Contacteer ons

Contacteer ons

Go to Top