De zonnesystemen van Groene Zon kunnen zowel op een plat als op een schuin dak worden geïnstalleerd, en zelfs op de grond in de tuin. Zonnepanelen mogen echter niet geïnstalleerd worden op asbesthoudende dakbekleding of een asbesthoudend onderdak.

Wil jij weten of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen?