Jazeker! Het elektrisch verbruik in jouw woonhuis of bedrijf wordt in eerste instantie gevoed vanuit jouw zonnepanelen. Kom je te kort, bijvoorbeeld in de avond of op piekmomenten, dan wordt de stoom vanuit het net aangevuld. Omgekeerd, als er tijdens zonnige dagen of bij een klein verbruik opgewekte stroom over is, wordt deze terug op het net gestoken.