Voor het plaatsen van zonnepanelen op een woning is geen vergunning nodig. Uitzonderingen zijn monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten. Moet er veel aan het dak aangepast worden voor het installeren van de zonnepanelen? Op deze vraag is geen algemeen antwoord te geven. De staat van het dak moet dusdanig zijn dat onze monteurs veilig kunnen werken en uw zonnepanelen tot in lengte van jaren zorgeloos kunnen produceren.