Het Vlaamse Gewest biedt aanzienlijke subsidies voor zonnepanelen. In Vlaanderen is het dankzij de subsidies nog steeds financieel interessant om zonnepanelen en batterijen te plaatsen in 2023. Voor zonnepanelen wordt in 2023 voor de eerste 4 kWp een bedrag van € 150 per geïnstalleerde kilowattpiek toegekend, daarna een bedrag van € 75 per kWp voor de volgende 2 kWp extra (met een maximum van € 750). Concreet betekent dit dat je 600 euro subsidie krijgt voor een installatie van 4KWp en maximaal 750 euro voor een installatie van 6KWp of meer

Dankzij de aanzienlijke steun van de Vlaamse overheid, verdient u uw investering in uw fotovoltaïsche installatie + batterijen in maximaal 3 tot 6 jaar terug. De gegenereerde besparingen zijn des te belangrijker omdat u tot 70% van uw zonne-energieproductie zelf kunt verbruiken. De zonne-energie die ’s middags wordt opgewekt, kan dus worden opgeslagen in de thuisbatterij en ’s avonds worden verbruikt.

Hierdoor bespaar je veel meer geld en CO2 dan met zonnepanelen alleen.